การท่องเที่ยวและการชุมนุมรถแข่ง

การท่องเที่ยวและการชุมนุมกันเพื่อการแข่งรถ

คือการผสมผสานสานการท่องเที่ยวกับการเดินทางในรูปแบบแรลลี่ เป็นการท่องเที่ยวด้วยยานยนต์ส่วนตัว โดยไปกันเป็นหมู่คณะ และเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อคณะ จึงได้นำเอาวิธีการอย่างแรลลี่มาประยุกต์ใช้ จัดให้มีคณะเจ้าหน้าที่คอยอำนวยการอยู่ตามเส้นทางที่ผ่านไป มีใบบอกทางที่เรียกว่า “ใบนำทาง” ให้รายละเอียดเส้นทางที่กำลังจะผ่านไปหรือไม่ หากการเคารพกฎจราจร และปฏิบัติตามคำแนะนำไปในใบนำทาง เชื่อได้ว่าได้รับความปลอดภัยกว่าการเดินทางโดยทั่วไป

การแข่งขันแรลลี่ประเภทท่องเที่ยว ไม่ได้ใช้ความเร็วเป็นตัวตัดสินการแพ้หรือชนะ แต่เป็นการประสานงานที่ดีระหว่างผู้ร่วมรถ คือผู้ขับและผู้นำทาง มีรูปแบบและกิจกรรมระหว่างเส้นทางให้เกิดความสนุกสนานกับผู้เข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาแข่งรถจักรยานยนต์แรลลี่ ซึ่งได้รับความนิยมไปทั่วโลก

การแข่งขันแรลลี่จัดเป็นกีฬายานยนต์ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ไม่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น แต่มีรายการแข่งขันทั้งปีในหลายเมืองใหญ่ของโลก รูปแบบการแข่งขันแตกต่างกันออกไป ทั้งในอเมริกา และยุโรป

ในประเทศไทยของเรามีการแข่งขัน 2 ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่ ทัวร์แรลลี่ทางฝุ่น และทางเรียบ จัดเป็นกิจกรรมเพื่อพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริมกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรม และผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่เส้นทางการเดินทางเพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวตามจังหวัดต่าง ๆ และยังเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจ การกระจายรายได้มากขึ้น

การขับขี่แข่งขันรถจักรยานยนต์แบบแรลลี่ ควรเลือกให้เหมาะกับตัวเราเองมากที่สุด เช่น ถ้าใช้ขับขี่สำหรับออกทริปท่องเที่ยว ควรเลือกรุ่นใหญ่ เช่น รถมอเตอร์ไซค์แบบทัวร์ริ่ง กำลังเครื่องของรถจักรยานยนต์ มีผลต่อการควบคุมด้วยตัวเราเองโดยสิ้นเชิง

อนึ่งนั้นเรื่องของสุขภาพกายของเราต้องพร้อมกว่าปกติ

เพราะต้องใช้แรงในการบิด ผ่านเส้นทางขรุขระในภูมิประเทศที่หลากหลายมากกว่าเดิม ดังนั้น ควรพักผ่อนให้เพียงพอ รับประทานอาหารให้อิ่มพร้อม เพื่อให้ร่างกายมีพละกำลังอย่างเต็มที่

การขับขี่รถจักรยานยนต์นี้ค่อนข้างใช้แรง และกำลังเป็นอย่างมากในการควบคุมรถ ดังนั้น การดูแลรักษาถนอมสายตาให้มองเห็นชัดเจน และการฝึกสังเกตสิ่งรอบตัวในขณะขับขี่ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญ เพราะจะช่วยให้เราสามารถควบคุมรถได้อย่างแม่นยำ ขับขี่อย่างเร้าใจ รวมถึงมีความปลอดภัยสูงสุดอีกด้วย